เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ ทัวร์กัมพูชา 2วัน 1คืน

รหัสทัวร์
G-KH01
 ทัวร์กัมพูชาเดินทาง
 กรกฏาคม-กันยายน 2561
ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง

ทัวร์กัมพูชาเริ่ม 10,900 .-

ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา กัมพุชา เสียมเรียบ ท่องแดนอรยธรรม ทัวร์กัมพูชา 2วัน1คืน

รหัสทัวร์
G-KH02
 ทัวร์กัมพูชาเดินทาง
 ตุลาคม 2561
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

ทัวร์กัมพูชาเริ่ม 9,900 .-

ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ ทัวร์กัมพูชา 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์
B-KH02
 ทัวร์กัมพูชาเดินทาง
 มิถุนายน-กันยายน 2561
อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ

ทัวร์กัมพูชาเริ่ม 11,900 .-

ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม ทัวร์กัมพูชา 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์
B-KH01
 ทัวร์กัมพูชาเดินทาง
 พฤษภาคม-กันยายน 2561
เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ร้านหยก

ทัวร์กัมพูชาเริ่ม 10,900 .-

ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย ทัวร์กัมพูชา 3วัน 2วัน

รหัสทัวร์
TS-KH02
 ทัวร์กัมพูชาเดินทาง
 มิถุนายน-กันยายน 2561
ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี

ทัวร์กัมพูชาเริ่ม 11,991 .-

ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย ทัวร์กัมพูชา 2วัน 1คืน

รหัสทัวร์
TS-KH01
 ทัวร์กัมพูชาเดินทาง
 พฤษภาคม-กันยายน 2561
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

ทัวร์กัมพูชาเริ่ม 9,991 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ยุโรป    ทัวร์ยุโรป
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

ทัวร์เกาหลี ปูซาน