เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน XIAN SAVE SAVE ทัวร์จีน 4D2N

รหัสทัวร์
SE-CN09
 ทัวร์จีนเดินทาง
 ธันวาคม 2560
ซีอาน - สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถเข้าชม) – ร้านเครื่องปั้นดินเผาทหาร - เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน - ชมโชว์ราชวังถัง - กำแพงเมืองซีอาน– ผ่านชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่ – วัดลามะกว่างเหริน – ร้านผ้าไหม – จัตุรัสหอระฆัง – ถนนคนเดินอิสลาม

ทัวร์จีนเริ่ม 12,555 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน AMAZING XIAN ทัวร์จีน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-CN08
 ทัวร์จีนเดินทาง
 ธันวาคม 2560
ซีอาน - สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถเข้าชม) – ร้านเครื่องปั้นดินเผาทหาร - เมืองลั่วหยาง - เติงเฟิง - วัดเสาหลิน(รวมรถเข้าชม) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ลั่วหยาง - ร้านผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง - ประตูโบราณลี่จิง - หลิงป่า - หลิงป่า – ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน - ร้านกระเบื้องสามสี – ผ่านชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม -จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง – ถนนคนเดินอิสลาม – ชมโชว์ราชวังถัง

ทัวร์จีนเริ่ม 15,888 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ยุโรป    ทัวร์ยุโรป
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

จิวจ่ายโก้ว จีน