เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
เข้าชม:
62
รหัสทัวร์:
CC-MD02
สายการบิน:
Bangkok Airways
ทัวร์มัลดีฟส์

ทัวร์มัลดีฟส์ EASY SUPER PACKAGE MALDIVES | 4D3N
ราคาเริ่มต้น 37,900.-

ทัวร์มัลดีฟส์ เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่ - SAND BANK (กิจกรรมทางน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค) – หมู่บ้านชาวเกาะฮิมมาฟูชิ หรือ เกาะเฮอร่า - พักรีสอร์ทหรูบนเกาะห้องแบบ Water Villa(รวมอาหารกลางวัน,เย็นและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์มัลดีฟส์

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่
วันที่ 2  SAND BANK (กิจกรรมทางน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค) – หมู่บ้านชาวเกาะฮิมมาฟูชิ หรือ เกาะเฮอร่า
วันที่ 3  พักรีสอร์ทหรูบนเกาะห้องแบบ Water Villa(รวมอาหารกลางวัน,เย็นและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
วันที่ 4  เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
    31  ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน 2561 37,900
    08 – 11  พฤศจิกายน 2561 37,900
    14 – 17  พฤศจิกายน 2561 37,900
    22 – 25  พฤศจิกายน 2561 37,900
    28  พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561 37,900
    05 – 08   ธันวาคม   2561 (วันพ่อแห่งชาติ) 37,900
    06 – 09   ธันวาคม   2561 37,900
    12 – 15   ธันวาคม   2561 37,900
    13 – 16   ธันวาคม   2561 37,900
::ราคาโปรโมชั่นจองภายใน 15 ธันวาคม 2561 เท่านั้น / ไม่มีราคาเด็ก::

ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

โปรแกรมการเดินทางทัวร์มัลดีฟส์

06.30 น.      เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาร์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
09.20น.       ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORTโดยเที่ยวบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี!!!
 
12.50 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินทางสู่หาดฮุลุมาเล่ (Hulhumale)โดยห่างจากสนามบินประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์ หาดฮุลุมาเล่เป็นเมืองชายหาดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่แพ้กับเกาะต่างๆ ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศชายหาดที่สวยงามที่อยู่ตรงข้ามโรงแรม และสามารถเดินเล่นในเมืองมาเล่ได้ด้วยในเวลากลางคืน โดยโรงแรมที่ท่านจะเข้าพักนั้น สามารถเดินไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดได้ จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมใกล้ชายหาดฮุลุมาเล่
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมบริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลากหลายเมนู  ให้ท่านสามารถเลือกได้(1)
หลังอาหารกลางวันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.    ถึงเวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมเมืองมาเล่โดยรอบโดยรถยนต์หรือรถตู้ เมืองมาเล่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมืองหลวงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก เพราะมีพื้นที่เพียง 5.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 1 แสนกว่าคน และเป็นศูนกลางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศท่านสามารถช้อปปิ้งตามร้านค้าต่างๆ มีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ตลอดจนอาหารการกิน ซึ่งสามารถช้อปปิ้งได้ที่ห้างสรรพสินค้า REDWAVE หรือตลาดหาดฮุลุมาเล่ (ในเมืองหลวงมาเล่ จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จำหน่าย)
 
เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู  ท่านสามารถเลือกได้ (2)
 
พักที่TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก  (3)
09.00 น.         นำท่านขึ้นเรือ เยี่ยมชมแซนด์แบงค์ (SAND BANK)ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเนินทรายเล็กๆโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำทะเล เวลาน้ำลงจะดูเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ บางครั้งก็เป็นเหมือนสันทรายทอดยาวอยู่กลางทะเล ซึ่งรูปร่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาน้ำขึ้นและลง ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ปิคนิคอาหารกลางวันบนเกาะ SAND BANK(4)
 
                     ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเกาะฮิมมาฟูชิ หรือ เกาะเฮอร่า ให้ท่านอิสระบนเกาะเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกาะ ซื้อของฝาก และเก็บภาพความประทับใจ
 
เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู  ท่านสามารถเลือกได้ (5)
 
พักที่TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ HOTEL
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่

เช้า                รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก  (6)
                      นำท่านเดินทางสู่ รีสอร์ทหรูบนเกาะ ระดับ 5 ดาวโดยเรือ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามพร้อมเก็บภาพบรรยากาศ ตลอดจนใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ท อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ พร้อมเครื่องดื่ม (7)รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
                     อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้น หรือพายเรือคายัค
เย็น               รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟต์ พร้อมเครื่องดื่ม (8)รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
พักที่PARADISE ISLAND RESORTระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า ห้องแบบ WATER VILLA

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก  (9)
                   พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT
12.45น.       ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ PG712สายการบิน BANGKOK AIRWAYSบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
19.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

เงื่อนไขทัวร์มัลดีฟส์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระยอดเต็มจำนวน หลังจากทำการจองภายใน 1 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ **
ทัวร์มัลดีฟส์

ทัวร์มัลดีฟส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์มัลดีฟส์