เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-TW19
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม 2561
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D 3N

รหัสทัวร์
00-TW18
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-สิงหาคม 2561
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง -ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,777 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED กิ๊บเก๋ TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW51
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ธันวาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 22,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW21
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-ตุลาคม 2561
เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต - วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 25,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED เก๋กู้ด TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW17
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 25,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED สุดยอด TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW16
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 22,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN ดี๊ดี ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-TW14
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-สิงหาคม 2561
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 20,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
IT-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 สิงหาคม-กันยายน 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ - ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง - เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ - ปล่อยโคมที่ผิงซี - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 - ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต - เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 12,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
B-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-ตุลาคม 2561
●ผูหลี่ ● วัดจงไถซานซื่อ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต ● ร้านขนมพายสับปะรด ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติง ● เมืองซินเป่ย ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Rainbow ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
IT-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-กันยายน 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ - ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง - ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ - สวนดอกไม้ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ถ่ายรูปสุดฟิน - เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ - เมืองผิงซี อธิฐานปล่อยโคมเดินชิวช็อปถนน สายเก่าซือเฟิ่น - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 - ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้ง3ตลาดดังสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 12,981 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN โดนใจ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW13
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-กันยายน 2561
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 12,777 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-TW12
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-ตุลาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 13,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED มนต์รัก TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 7วัน5คืน

รหัสทัวร์
SE-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-ตุลาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 21,777 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
SE-TW11
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 พฤษภาคม-กันยายน 2561
วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,987 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน รัก...รสแซ่บ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW09
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-พฤศจิกายน 2561
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ - วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี – Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 17,777 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย บิ๊กบัส ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
WS-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 เมษายน-กันยายน 2561
เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง-อาหารทะเล+กุ้งมังกร-หม้อไฟหม่าล่า-สเต็คและสลัดบาร์ - ชมน้ำตกซือเฟิ่น “ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน” พร้อมปล่อยโคมลอยกระดาษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นั่งรถบัส 2 ชั้นเปิดหลังคา Big Bus Tours ชมวิวเมืองไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 18,999 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ยุโรป    ทัวร์ยุโรป
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

ทัวร์เกาหลี ปูซาน