เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW24
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 กรกฏาคม-สิงหาคม 2561
เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP - Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 21,777 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลิน Sun moon lake ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
TS-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 มีนาคม-กรกฏาคม 2561
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 13,991 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
TS-TW08
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 มิถุนายน-สิงหาคม 2561
เวลาบินไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ผู้สูงอายุไปได้ เด็กน้อยไปดีไม่มีงอแงเพราะง่วงนอน ! ชมความสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 1 จุดแลนด์มาร์คของไต้หวันที่ต้องไป ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน กับบรรยากาศตลาดอาหารทะเลแบบญี่ปุ่น ช้อปปิ้งมาเต็มทั้ง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง , Gloria Outlet สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน (ชินคันเซ็นไต้หวัน) ถูกใจคนโสดขอพรความรัก ขอด้ายแดง วัดหลงซันไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 13,991 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
TS-TW07
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 เมษายน-มิถุนายน 2561
ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาลีซัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,991 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
CC-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 เมษายน-มิถุนายน 2561
วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM - COSMETIC CENTER – ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
SE-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 พฤษภาคม-กันยายน 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 12,987 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
B-TW04
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 เมษายน-ตุลาคม 2561
หนานโถว- วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง– พิพิธภัณฑ์กู้กง– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101– ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ชอปปิ้งซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 17,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW04
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 พฤษภาคม-กันยายน 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 25,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
B-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 เมษายน-ตุลาคม 2561
หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป –ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
B-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 เมษายน-ตุลาคม 2561
ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใบชา - ไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) –ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง -ถนนคนเดินซีเหมินติง - ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –อุทยานเย๋หลิ่ว –ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 14,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
CC-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 เมษายน-มิถุนายน 2561
นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว Free Wi-Fi on Bus

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,900 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING IN TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 เมษายน-สิงหาคม 2561
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง – DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด)

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 29,777 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
IT-TW14
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 มีนาคม-มิถุนายน 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลก ๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน + เมนู Seafood เหย่หลิ่ว พักโรงแรม ไทจง 1 คืน ไทเป 2 คืน ฟรี WIFI ON BUS

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 13,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN ONSEN 33 ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
GS-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 เมษายน 2561
เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เทศมณฑลเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไถจง - ร้านชา - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต - เมืองไทเป - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ร้านพายสัปปะรด - ร้านสร้อย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึก ไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 20,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
WD-TW04
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 มีนาคม-พฤษภาคม 2561
บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์50% โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 18,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan ทัวร์ไต้หวัน 6D4N

รหัสทัวร์
IT-TW10
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
 มีนาคม-มิถุนายน 2561
ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,888 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ยุโรป    ทัวร์ยุโรป
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

ทัวร์เกาหลี ปูซาน