เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ [เลทส์โก กุหลาบพันปี] ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-CN06
 ทัวร์จีนเดินทาง
เมษายน-พฤษภาคม 2563
สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้) – เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ -เมืองโบราณกวนตู้ – เขาซีซาน

ทัวร์จีนเริ่ม 8,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์...ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
B-CN07
 ทัวร์จีนเดินทาง
กุมภาพันธ์-เมษายน 2563
เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองลี่เจียง • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซู่เหอ • ร้านบัวหิมะ - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) • ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) • สระมังกรดำ

ทัวร์จีนเริ่ม 16,900 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ ทัวร์จีน 5D2N

รหัสทัวร์
B-CN03
 ทัวร์จีนเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2563
อุทยานน้ำตกคุนหมิง • ตงชวน • แผ่นดินสีแดงแห่งตรงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • ร้านบัวหิมะ - เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • เล่นสกีสนามหิมะ SUNAC (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์) • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ลู่

ทัวร์จีนเริ่ม 9,900 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทส์โก มังกรหยกสยบเมฆา] ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-CN13
 ทัวร์จีนเดินทาง
กุมภาพันธ์-กันยายน 2563
วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง – ร้านบัวหิมะ - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – ร้านหยก – สระมังกรดำ

ทัวร์จีนเริ่ม 11,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก [เลทส์โก มังกรหยกสะท้านฟ้า] ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-CN17
 ทัวร์จีนเดินทาง
กุมภาพันธ์-กันยายน 2563
เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน

ทัวร์จีนเริ่ม 13,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์...ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
B-CN06
 ทัวร์จีนเดินทาง
มกราคม-เมษายน 2563
ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองลี่เจียง • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซู่เหอ • ร้านบัวหิมะ - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) • ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง

ทัวร์จีนเริ่ม 15,900 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแก้ว ทัวร์จีน 4N3N

รหัสทัวร์
B-CN05
 ทัวร์จีนเดินทาง
มกราคม-เมษายน 2563
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป - กลับ) • ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองโบราณซู่เหอ - อุทยานน้ำหยก • หมู่บ้านไป๋ซา • สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี) • ร้านบัวหิมะ • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง

ทัวร์จีนเริ่ม 12,900 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
B-CN04
 ทัวร์จีนเดินทาง
มีนาคม-เมษายน 2563
กุ้ยโจว • เมืองซิงอี้ • ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่) • ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด - สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านบัวหิมะ • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ลู่

ทัวร์จีนเริ่ม 10,900 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง โหลวผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด ตงชวน ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
B-CN02
 ทัวร์จีนเดินทาง
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
โหลวผิง • ทุ่งดอกมัสตาร์ด • จุดชมวิวยอดเขาไก่ทอง • น้ำตกเก้ามังกร (รวมรถกระเช้า) - ตงชวน • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ร้านบัวหิมะ • วัดหยวนทง • ชมซากุระหยวนทงซาน • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ลู่

ทัวร์จีนเริ่ม 13,900 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว ทัวร์จีน 5D2N

รหัสทัวร์
B-CN01
 ทัวร์จีนเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2563
ถ่างเตี้ยน • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตแตอรี่+กระเช้า) - แผ่นดินสีแดงตงชวน • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • ถ้ำไซอิ๋ว • สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ขากลับ) - ร้านบัวหิมะ • วัดหยวนทง • อุทยานน้ำตกคุนหมิง • ประตูม้าทองไก่หยก • อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู่

ทัวร์จีนเริ่ม 7,900 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง – ตงชวน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - ถ้ำไซอิ๋ว ทัวร์จีน 5D2N

รหัสทัวร์
JW-CN02
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2563
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - ดินแดนตงชวน – ไร่ผลไม้สตรอเบอรี่ - คุนหมิง – ถ้ำไซอิ๋ว (สะพานแก้ว+รวมสไลด์เดอร์ขากลับ) - ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – น้ำตกคุนหมิง - ถนนคนเดิน

ทัวร์จีนเริ่ม 9,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
JW-CN04
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-เมษายน 2563
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) - ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” – อุทยานน้ำหยก + สระมังกรดำ - เมืองเก่าซู่เหอ - สะพานแก้วลี่เจียง – หมู่บ้านไป๋ซา - เมืองเก่าลี่เจียง

ทัวร์จีนเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส ทัวร์จีน 5D2N

รหัสทัวร์
TN-CN01
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2563
สวนน้ำตก สวนสตรอว์เบอร์รี่-คุนหมิง-ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **

ทัวร์จีนเริ่ม 7,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ [เลสโก ยอดเขาหิมะ] ทัวร์จีน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-CN20
 ทัวร์จีนเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2563
สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ – ภูเขาซีซาน (Option Tour)

ทัวร์จีนเริ่ม 8,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า [เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า] ทัวร์จีน 6D5N

รหัสทัวร์
SE-CN25
 ทัวร์จีนเดินทาง
มกราคม-มิถุนายน 2563
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ - โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน - วัดชงจ้านหลิน - วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ

ทัวร์จีนเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน บินตรง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
JW-CN03
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-เมษายน 2563
เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)+ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน-เมืองเก่าแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ-อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ทัวร์จีนเริ่ม 16,999 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เซียงไฮ้