เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ) ทัวร์จีน 6D3N

รหัสทัวร์
SE-CN48
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม 2562
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) – โชว์ทิเบต (OPTION) - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว)

ทัวร์จีนเริ่ม 13,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ทิเบต ลาซา [เลสโก ยอดพยักฆ์ลาซา] ทัวร์จีน 7D4N

รหัสทัวร์
SE-CN05
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม 2562
สวนสาธารณะเหรินหมิง – ถนนซอยกว้างซอยแคบ – วัดเหวินซู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ถนนไทกู๋หลี่ – วัดต้าฉือซื่อ - พระราชวังนอร์บุหลิงฆา – ชมวิวย่ามค่ำคืนพระราชวังโปรตาลา - พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ตลาดแปดเหลี่ยม – สวนหลงถาง - จุดชมวิวทะเลสาบ – ทะเลสาบหยามด๊ก - ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา – ถนนโบราณจิ๋ง หลี่ – สะพานโบราณ

ทัวร์จีนเริ่ม 23,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี] ทัวร์จีน 6D3N

รหัสทัวร์
SE-CN26
 ทัวร์จีนเดินทาง
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว

ทัวร์จีนเริ่ม 14,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน ทัวร์จีน 5D4N

รหัสทัวร์
IT-CN06
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
เมืองตูเจียงเยี่ยน-เมืองโบราณเจียจือ-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-เม่าเซียน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองเม่าเซี่ยน-ถนนโบราณจินหลี-ถนนซอยแคบซอยกว้าง-ถนนคนเดินชุนซีลู่

ทัวร์จีนเริ่ม 13,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน ทัวร์จีน 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์
IT-CN25
 ทัวร์จีนเดินทาง
ตุลาคม-ธันวาคม 2562
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย หรือ ต๋ากู่ปิงชวน สมญาณามสันหลังของมังกร นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาสูง จากระดับน้ำทะเล 4,528 เมตร ชมความน่ารักและซุกซนของเหล่าหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด สัมผัสวิถีชีวิตโบราณ ณ เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน

ทัวร์จีนเริ่ม 11,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู การ์เซียร์ ภูเขาหิมะซีหลิง [เลสโก ยอดพยัคฆ์หิมะขาว] ทัวร์จีน 6D3N

รหัสทัวร์
SE-CN45
 ทัวร์จีนเดินทาง
ธันวาคม 2562
ซอยกว้างซอยแคบ - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองเม่าเซี่ยน - อำเภอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์หิมะการ์เซีย (ราคาทัวร์รวมนั่งกระเช้าขึ้น-ลง) - ภูเขาหิมะซีหลิง (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งเช้าขึ้น-ลง) - ลานสกี - เมืองเฉิงตู - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

ทัวร์จีนเริ่ม 13,999 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ทัวร์จีน 5D3N

รหัสทัวร์
IT-CN09
 ทัวร์จีนเดินทาง
ตุลาคม-ธันวาคม 2562
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย - มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก - อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี , ถนนคนเดินชุนซีลู่ - เมนูพิเศษเลิศรส: อาหารสมุนไพรจีน,อาหารกวางตุ้ง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จิ่วจ้ายโกว 1 คืน,ชวนจูซื่อ 1 คืน,เฉิงตู 1คืน - บินตรงเฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air

ทัวร์จีนเริ่ม 13,888 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปรังนก เล่อซาน ง้อไบ๊ ต๋ากู่ปิ ทัวร์จีน 6D4N

รหัสทัวร์
SH-CN12
 ทัวร์จีนเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า+รถ)-ตูเจียงเยี่ยน-ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถแบตตารี่)-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ร้านชา-ถนนโบราณจินหลี่

ทัวร์จีนเริ่ม 19,899 .-

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปสามสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ทัวร์จีน 5N3D

รหัสทัวร์
SH-CN10
 ทัวร์จีนเดินทาง
ตุลาคม-ธันวาคม 2562
เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รถเวียนในอุทยาน)-เมืองชวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เม่าเสี้ยน-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านบัวหิมะ-ร้านใบชา-ถนนคนเดินชุนซีลู่

ทัวร์จีนเริ่ม 17,899 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ยุโรป    ทัวร์ยุโรป
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก