เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
เข้าชม:
1,261
รหัสทัวร์:
TN-JPFU01
สายการบิน:
Thai Lion Air
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส | 5D3N
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่นเยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น - ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ - รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมือง นางาซากิ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุก Huis Ten Bosch - ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง - Free!! Wi-Fi บนบัส
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2  สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองเปปปุ – บ่อน้ำผุร้อนขุมนรกทั้ง 8 – เมืองคุมาโมตะ - ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองนางาซากิ
วันที่ 3  อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
วันที่ 4  เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ดิวตี้ฟรี - ห้างคาแนลซิตี้
วันที่ 5  สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
23-27 มีนาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
24-28 มีนาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
25-29 มีนาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
26-30 มีนาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
27-31 มีนาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
28 มีนาคม-01 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
29 มีนาคม-02 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
30 มีนาคม-03 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
31 มีนาคม-04 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
01-05 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
02-06 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
03-07 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
04-08 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
05-09 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
06-10 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
07-11 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
08-12 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
09-13 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
10-14 เมษายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
11-15 เมษายน 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
12-16 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 34+1
13-17 เมษายน 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
14-18 เมษายน 2562 27,888.- 7,900.- 34+1
15-19 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
16-20 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
17-21 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
18-22 เมษายน 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
19-23 เมษายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
20-24 เมษายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
21-25 เมษายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
22-26 เมษายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
11-15 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
12-16 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
14-18 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
15-19 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
16-20 พฤษภาคม 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
21-25 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
22-26 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
23-27 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
24-28 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
25-29 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
26-30 พฤษภาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
01-05 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
07-11 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
08-12 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
14-18 มิถุนายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
15-19 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
21-25 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
22-26 มิถุนายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
05-09 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
06-10 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
12-16 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
13-17 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
26-30 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
27-31 กรกฎาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
09-13 สิงหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
10-14 สิงหาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
16-20 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
17-21 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
23-27 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
24-28 สิงหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 19,888.- 7,900.- 34+1
06-10 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
07-11 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
13-17 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
14-18 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
20-24 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
21-25 กันยายน 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 34+1
01-05 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
02-06 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
03-07 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
04-08 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
05-09 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
06-10 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
07-11 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
08-12 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
09-13 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
10-14 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
11-15 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
12-16 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
13-17 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
14-18 ตุลาคม 2562 28,888.- 7,900.- 34+1
15-19 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
16-20 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
17-21 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
18-22 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
19-23 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
20-24 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
21-25 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
22-26 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
23-27 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
24-28 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
25-29 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
26-30 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // INFANT ราคา … บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

20.30 น.      พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.40/23.55น.ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL314
07.00/07.25น.เดินทางถึง สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองเบปปุ (Beppu) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิด นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เข้าชม 2 บ่อ)
 เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
เดินทางสู่ คุมาโมโตะ (Kumamoto) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั่งตะวันออก เดินทางสู่  ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (Kusasenri) กว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยหญ้าที่มีวัวและม้า ใกล้ๆกับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะ ภูเขาไฟอะโซะ (Aso Mount) จากจุดนี้สามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟระยะไกลได้อย่างชัดเจน และสวยงาม ตรงกลางทุ่งแห่งนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่ 2 บึง ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก  ในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนธันวาคมจะมีให้บริการขี่ม้าไปรอบๆบริเวณ ค่าใช้จ่ายรอบละ 1,300 เยน/คน (เจ้าหน้าที่จะเดินจูงม้าไปรอบๆ ไม่อนุญาตให้ขี่ด้วยตัวเอง)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ (Nagasaki) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว้ จนเกิดเป็นชุมชนชาวต่างชาติต่างๆ เช่น ไชน่าทาวน์เป็นต้น
เย็น                  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก                Marine world Nagasaki or similar หรือเทียบเท่า
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
                        ***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ ณ เมืองนางาซากิ
 • สวนสันติภาพ  นางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คนในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นด้วย
 • พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (Nagasaki Atomic Bomb Museum) จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ซึ่งมีหลักฐานที่ถูกวีดีโอบันทึกไว้ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย(มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อยๆคร่าชีวิตผู้คนเหล่านั้นไปอีกจำนวนมากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ในวันที่นางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมือง
 • สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินฝั่งใต้ของเมืองนางาซากิ Former Glover House (คฤหาสน์โกลฟเวอร์เก่า) ที่ตั้งอยู่ภายในสวนสร้างขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยในนางาซากิของ “โกลฟเวอร์” พ่อค้าชาวสกอตแลนด์ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย ที่นี่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีในหมู่ผู้คนมากมายในฐานะที่เป็นสถานที่เพลิดเพลินกับดอกไม้แสนสวยท่ามกลางพื้นที่บรรยากาศสไตล์ตะวันตก โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี
 • โบสถ์โออุระ (Oura Cathedral) ถูกสร้างขึ้นช่วงปลายสมัยเอโดะในปีค.ศ. 1864 เพื่ออุทิศให้กับชาวคริสต์ 26 คนที่ถูกประหารชีวิตโดยการตรึงกับไม้กางเขน โดยสร้างให้โบสถ์หันไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศที่ทุกคนเสียชีวิต ว่ากันว่านี่เป็นโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว
 • ภูเขาอินาสะ (Mount Inasa) มีความสูง 333 เมตร เทียบเท่ากับความสูงของโตเกียวทาวเวอร์ จากเชิงเขามีกระเช้าให้นักท่องเที่ยวนั่งขึ้นไปบนยอดเพื่อชมวิวเมืองนางาซากิจากมุมสูงได้ หากมองจากกล้องส่องทางไกลบนยอดเขาจะเห็นเมืองนางาซากิและท่าเรือได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิวยามค่ำคืนของที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และมีชื่อเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งว่า “วิวกลางคืน 1 ล้านดอลล่าร์”
 • เดจิมะ (Dejima) เป็นสถานที่แรก ๆ ที่คนญี่ปุ่นนึกถึงเมื่อพูดถึงนางาซากิ เพราะนี่คือเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวนางาซากิตั้งแต่ปีค.ศ. 1634 เพื่อใช้เป็นที่พักของชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่น ในเวลาต่อมาได้มีการรีโนเวทเกาะใหม่โดยเชื่อมเข้ากับแผ่นดินใหญ่และทำเป็นชุมชนที่อนุรักษ์บ้านเรือนแบบดั้งเดิมเอาไว้
 • ไชน่าทาวน์นางาซากิ (Nagasaki Chinatown) ที่ตั้งอยู่ในนางาซากิแห่งนี้ขึ้นชื่อในฐานะที่เป็น 1 ใน 3 ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคู่กับ ไชน่าทาวน์โยโกฮาม่า และไชน่าทาวน์โกเบ บริเวณประตูทางเข้าทั้ง 4 ทิศออกตกเหนือใต้มีประตูสไตล์จีนตั้งอยู่ ส่วนภายในเรียงรายไปด้วยร้านอาหารจีนและร้านจำหน่ายของฝากมากมาย
 • ย่านฮะมันมาจิ (Hamanmachi) แหล่งช้อปปิ้งครบครันของ ของเมืองนางาซากิ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องใช้ของใช้ อาหารอร่อยๆ ของหวานโดนใจ และอีกมากมาย ที่นี้มีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกตั้งเรียงรายกันมากกว่าร้อยร้าน นอกจากนี้ที่นี้ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานเทศกาลโคมไฟนางาซากิอีกด้วย
หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุกเฮาส์เทนบอช (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท รวมรถรับส่ง)
เฮาส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปาร์คที่รู้สึกราวกับกำลังท่องเที่ยวอยู่ในฮอลแลนด์หรือประเทศยุโรปอื่นๆในยุคกลาง ทั่วทั้งบริเวณถูกออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง ซึ่งมีพร้อมทั้งร้านอาหารและโรงแรม อีกทั้งยังเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดอีเวนท์น่าสนใจมากมายตลอดทั้งปี รวมถึง Waterfall of Light ที่มีการประดับไฟถึง 1,300 ดวง นอกจากนี้ยังมีการจัดงานปาร์ตี้เต้นรำสวมหน้ากาก Masquerade Party ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกัน และยังมี Henn-na Hotel โรงแรมที่พนักงานเป็นหุ่นยนต์อยู่ภายในบริเวณสวนสนุกอีกด้วย (สนใจโปรดติดต่อสอบถาม)
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย**
ที่พัก                Marine world Nagasaki or similar หรือเทียบเท่า
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซากะ จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา เดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย นำท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมายมาที่นี่สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย
เที่ยง               อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Daizaifu Shrine) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ เป็นสิ่งที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียน - นิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวันอย่าลืม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองที่ บริเวณหน้าวัดที่มีร้านค้ากว่า 100 แห่ง นาคาสุ (Nakasu Island) และถัดไปอีกอย่างถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ที่เป็นถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ห้างคาแนลซิตี้ (Canal City)  เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองที่อยู่ในเมือง ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า
เย็น                  อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ห้างคาแนลซิตี้
ที่พัก                SAGA comfort or Karatsu หรือเทียบเท่า

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าบนบัส ระหว่างเดินทางไปสนามบิน (4)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
07.50/07.55/08.25 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL315 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.55/12.00/12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความ ประทับใจมิรู้ลืม


ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไขทัวร์ญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
 • มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป ได้เงินคืนทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น **
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ญี่ปุ่น