เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
เข้าชม:
240
รหัสทัวร์:
JW-MD01
สายการบิน:
Air Asia
ทัวร์มัลดีฟส์

ทัวร์มัลดีฟส์ Clubmed Kani Maldives | 3D 2N
ราคาเริ่มต้น 29,900.-

ทัวร์มัลดีฟส์ดินแดนสวรรค์ กลางมหาสมุทรอินเดีย ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักไม่ควรพลาดทุกประการ
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์มัลดีฟส์

วันที่ 1  กรุงเทพฯ –มาเล่ย์ – Club Med ( - / กลางวัน / ค่ำ )
วันที่ 2  อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย (เช้า /กลางวัน / ค่ำ)
วันที่ 3  Club Med – มาเล่ย์ – กรุงเทพฯ (เช้า / - / -)

Club Med Kani, Maldives
SPECIAL OFFER Room UPGRADE Promotion
Booking by 30 June 18
Travelling period
3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD)
Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40                    Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00

 
Date of Travel
 
Room category
 
Package/Adult
 
Package/
Teenager
12-17 yrs
 
Package/Child
4-11 yrs
 
Package/Child
2-3 yrs
 
30Jun-02Jul 18
07-09 Jul 18
Club Room 30,300 27,700 24,900  
16,300
Deluxe 37,900 33,900 29,500
Overwater Suite 43,500 38,300 32,700
Upgrade!!! Club Room 1 N + Overwater Suite 1 N = add on 5,200 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,200 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 8,300 baht per person
*** Excursion offers for people who booking Overwater types only (Choose Fun tube or Glass bottom boat) limited 20 vouchers for period 30 Jun- 02 Jul
 
13-15 Jul 18 Club Room 30,400 27,400 24,200  
15,200
Deluxe 39,000 34,200 29,400
Overwater Suite 45,000 39,000 33,200 -
Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 5,800 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,500 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,600 baht per person
 
14-16 Jul 18 Club Room 33,900 30,900 27,700  
18,700
Deluxe 42,500 37,700 32,900
Overwater Suite 48,500 42,500 36,700 -
Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 5,800 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,500 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,600 baht per person
 
 
 
 
20-22 Jul 18 Club Room 29,900 27,300 24,500  
15,900
Deluxe 37,500 33,500 29,100
Overwater Suite 43,100 37,900 32,300
Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 5,200 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,200 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 8,300 baht per person
 
**** Children under 8 are not allowed to stay in the Overwater Suite.****
 
 
Date of Travel
 
Room category
 
Package/Adult
 
Package/
Teenager
12-17 yrs
 
Package/Child
4-11 yrs
 
Package/Child
2-3 yrs
 
27-29 Jul 18 Club Room 37,600 34,600 31,400  
22,400
Deluxe 46,200 41,400 36,600
Overwater Suite 52,200 46,200 40,400 -
Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 5,800 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,500 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,600 baht per person
 
28-30 Jul 18 Club Room 35,800 32,800 29,600  
20,600
Deluxe 44,400 39,600 34,800
Overwater Suite 50,400 44,400 38,600 -
Upgrade!!! Club Room to Overwater Suite 1 Night = add on 5,800 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,500 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,600 baht per person
 
03-05 Aug 18 Club Room 30,100 27,300 24,700  
 
15,900
Deluxe 37,900 33,900 29,300
Lagoon Suite 43,900 38,300 33,100
Upgrade!!! Club Room to Overwater Suite 1 Night = add on 5,400 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 4,800 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 7,900 baht per person
 
12-14 Aug 18 Club Room 33,200 30,200 27,200  
17,600
Deluxe 42,000 37,200 32,200
Overwater Suite 48,400 42,200 36,000 -
Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 6,000 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,000 baht per person
                   Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,100 baht per person
 
17-19 Aug 18
24-26 Aug 18
Club Room 30,500 27,500 24,700  
 
15,900
Deluxe 38,500 34,100 29,500
Lagoon Suite 44,300 38,500 32,900
Upgrade!!! Club Room to Overwater Suite 1 Night = add on 5,400 baht per person
                   Overwater Suite 1 N to Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 4,600 baht per person
                   Overwater Suite 1 N to Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 7,700 baht per person
 
 
31Aug-02Sep 18 Club Room 30,700 27,700 24,700  
15,100
Deluxe 39,500 34,700 29,700
Overwater Suite 45,900 39,700 33,500 -
Upgrade!!!  Club Room to Overwater Suite 1 Night = add on 6,100 baht per person
                    Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,000baht per person
                    Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 4,000 baht per person
 
 
**** Children under 8 are not allowed to stay in the Overwater Suite.****
 
 
 
Date of Travel
 
Room category
 
Package/Adult
 
Package/
Teenager
12-17 yrs
 
Package/Child
4-11 yrs
 
Package/Child
2-3 yrs
 
07-09 Sep 18
14-16 Sep 18
21-23 Sep 18
Club Room 30,500 27,500 24,700  
 
15,900
Deluxe 38,500 34,100 29,500
Lagoon Suite 44,300 38,500 32,900
 
 
28-30 Sep 18 Club Room 30,700 27,900 24,700  
15,100
Deluxe 39,700 35,100 29,700
Overwater Suite 46,300 40,100 32,500 -
 
05-07 Oct 18 Club Room 30,700 27,900 24,700  
 
15,900
Deluxe 39,700 35,100 29,700
Overwater Suite 46,300 40,100 32,500
 
21-23 Oct 18 Club Room 35,000 32,000 28,200  
19,400
Deluxe 43,800 39,000 33,200
Overwater Suite 50,200 44,000 36,600 -
 
26-28 Oct 18 Club Room 36,200 33,200 30,200  
 
15,900
Deluxe 45,000 40,800 35,200
Overwater Suite 51,400 45,200 39,000
 
02-04 Nov 18
09-11 Nov 18
16-18 Nov 18
23-25 Nov 18
Club Room 29,100 26,500 23,900  
15,900
Deluxe 36,500 32,500 28,300
Lagoon Suite 40,700 35,700 30,900
 
01-03 Dec 18 Club Room 31,000 28,400 25,800  
 
17,800
Deluxe 38,400 34,400 30,200
Overwater Suite 42,600 37,600 32,800
 
14-16 Dec 18 Club Room 32,800 29,800 31,800  
 
17,800
Deluxe 36,400 36,400 34,800
Overwater Suite 46,000 40,400 36,200
 
**** Children under 8 are not allowed to stay in the Overwater Suite.****

ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

โปรแกรมการเดินทางทัวร์มัลดีฟส์

 
0730. น.           คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Air Asia (FD)
09.30 น.           นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองมาเล่ย์ สนามบินกลางทะเล  โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 177
11.40 น.           เดินทางถึง สนามบินมาเลย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อออกมาด้านนอกจะมีเจ้าหน้าที่ถือป้ายต้อนรับ CLUB MED และ Pre Check-in ที่เคาท์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ้าหน้าทีสามารถมาที่เคาท์เตอร์ คลับเมดหมายเลข 61 ) และนำท่านลงเรือเร็วเพื่อเดินทางสู่เกาะมัลดีฟส์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
                                
13.30 น.           เดินทางถึง RESORT พร้อมเช็คอิน ให้ทุกท่านพร้อมกัน ณ บริเวณ THEATER ของ
                         โรงแรมเพื่อฟังคำอธิบายแต่ละส่วนที่ทางคลับเมด มีให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่ของโรงแรม
.............            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  KANDU  เปิดให้บริการ 13.30 – 15.30 น.   
                         ท่านสามารถใช้บริการบาร์ของโรงแรม (SUNSET BAR) หรือ (BEACH BAR) อยู่ข้างสระว่ายน้ำ
                         เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.  ให้ทุกท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
19.30 – 21.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi  ซึ่งมีอาหารไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย                                                     

21.00 น.ท่านสามารถเข้าร่วมชมการแสดง ณ บริเวณ THEATER ซึ่งเป็นการแสดงที่ทางโรงแรมคัดสรร
มาให้ทุกท่านได้ชม ทุกค่ำคืน (โชว์การแสดงจะมีการสับเปลี่ยนทุกคืน) การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 
21.30 น.            ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดิน
ทางมาเยือน ที่บริเวณลานกลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืนฟรี
และโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมดสำหรับการ ต้อนรับทุกท่าน
 
ช่วงดึก             เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์
 
หมายเหตุ :        ท่านที่พักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนำไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวันนั้นๆ โดยทาง Room Service จะนำอาหารเช้ามาเสริฟท่านในเวลา 07.00 –11.00 น. ท่านสามารถเลือกรับบริการ เครื่องดื่มกว่า150 รายการ อาทิ เหล้า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่างๆ ได้โดยไม่จำกัด จำนวนครั้งฟรี โดยคลับเมดเปิดบริการต่อเนื่องตั้งแต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน

ช่วงเช้า                  ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) ตามเวลาให้บริการของห้องอาหาร คือ
07.00 – 11.00 น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. หรือ ห้อง Kaana ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. จากนั้นเชิญท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด เตรียมไว้ให้บริการทั้งกิจกรรมที่ให้บริการฟรี และกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจ้าหน้าที่ทัวร์  และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทั้งตารางการให้บริการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บางกิจกรรม)  ได้จากคู่มือฉบับนี้ หรือ ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน หน้าห้องอาหาร  ซึ่งในทุกๆ กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คลับเมดคอยดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

12.15 – 14.00 น.เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อีกช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึ่งให้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30น.

ช่วงบ่าย                 พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยให้บริการท่านที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu)      
 ตั้งแต่ เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่ สไตล์ Noodle bar  ที่ให้ บริการตั้งแต่เวลา 
 16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซึ่งให้บริการ Noodle ชื่อห้อง KAANA RESTAURANT

19.30 – 21.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi  ซึ่งมีอาหารไว้บริการท่านอย่าง                                หลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  สำหรับท่านที่ต้องการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารพิเศษ Kandu จะต้องทำการ จองล่วงหน้า 1 วัน โดยแจ้งได้ที่แผนกต้อนรับ (Reception) *ไม่มีค่าใช้จ่าย  รับ เพียง 75 ท่านต่อวัน สำหรับ เมนู Lobster มีค่าใช้จ่าย สามารถเช็ค เรทราคาได้ที่ Reception

21.30 น.                ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน ที่บริเวณลานกาลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืนฟรี และโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมดสำหรับการต้อนรับทุกท่าน

ช่วงดึก                   เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์ 

หมายเหตุ : ท่านที่พักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนำไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา
                02.00 น. (ตี 2) ของวันนั้นๆ โดยทาง Room Service จะนำอาหารเช้ามาเสริฟท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น.
ท่านสามารถเลือกรับบริการ เครื่องดื่มกว่า                150 รายการ อาทิ เหล้า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่างๆ ได้โดยไม่
                จำกัด จำนวนครั้งฟรี โดยคลับเมดเปิดบริการต่อเนื่องตั้งแต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน


 
         
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)
8.00 น.  วางกระเป๋าสัมภาระบริเวณหน้าห้องพัก
9.00 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
09.30 น. พร้อมกันที่ ท่าเทียบเรือของคลับเมดคานิ และเดินทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed boat สู่ สนามบินมาเล่ย์
12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD178
19.05 น. เดินทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

เงื่อนไขทัวร์มัลดีฟส์

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:
 
- ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบิน สายการบิน Air Asia
- บริการรับส่ง ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปีดโบ๊ต
- อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
- บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกดฮอล์ตลอดทั้งวันพร้อมกับของว่าง
 (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอ์พรีเมี่ยม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)
- กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ
- การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
- กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 20กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ไม่รวมทิปพนักงานบริการ ณ รีสอร์ท 
 
เงื่อนไขและข้อกำหนด:
 
- ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน
- เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ไม่อนุญาติให้เข้าพักที่ห้องลากูน
- คลับเมดคิดราคาเป็นเงินบาทต่อท่าน
- สำหรับห้อง Connecting room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท /ห้อง /คืน
- ราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสามารถเดินทางได้ 5 ช่วงเวลา ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
- หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- แพ็คเกจนี้สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์
      - ราคาและข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      - ชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากการจอง 1 วัน 

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ **
ทัวร์มัลดีฟส์

ทัวร์มัลดีฟส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์มัลดีฟส์