เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
เข้าชม:
400
รหัสทัวร์:
TN-VN13
สายการบิน:
VIETJET AIR
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์.. บานาฮิลล์จักรพรรดิ | 4D3N
ราคาเริ่มต้น 10,999.-

ทัวร์เวียดนามเมืองเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์(ค้างคืน) - วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร - เมืองดานัง – ตลาดฮาน
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
วันที่ 2  เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์(ค้างคืน)
วันที่ 3  วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร
วันที่ 4  เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
15-18 ตุลาคม 2561 10,999 10,999 3,500
16-19 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 3,500
17-20 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 3,500
18-21 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 3,500
19-22 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 3,500
20-23 ตุลาคม 2561 13,999 13,999 3,500
21-24 ตุลาคม 2561 13,999 13,999 3,500
22-25 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 3,500
23-26 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 3,500
24-27 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 3,500
25-28 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 3,500
26-29 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 3,500
27-30 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 3,500
28-31 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 3,500
29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 3,500
30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
1-4 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
2-5 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
3-6 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
4-7 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
5-8 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
6-9 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
7-10 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
8-11 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
9-12 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
10-13 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
11-14 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
12-15 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
13-16 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
14-17 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
15-18 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
16-19 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
17-20 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
18-21 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
19-22 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
20-23 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
21-24 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
22-25 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
23-26 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
24-27 พฤศจิกายน  2561 12,999 12,999 3,500
25-28 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
26-29 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
27-30 พฤศจิกายน  2561 11,999 11,999 3,500
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2561 12,999 12,999 3,500
30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม  2561 12,999 12,999 3,500
1-4 ธันวาคม  2561 12,999 12,999 3,500
2-5 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
3-6 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
4-7 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
5-8 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 3,500
6-9 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 3,500
7-10 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 3,500
8-11 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 3,500
9-12 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
10-13 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
11-14 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
12-15 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
13-16 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 3,500
14-17 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 3,500
15-18 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 3,500
16-19 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
17-20 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
18-21 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
19-22 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
20-23 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 3,500
21-24 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 3,500
22-25 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 3,500
23-26 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
24-27 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
25-28 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
26-29 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 3,500
27- 30 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 3,500
28-31 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 3,500
      1-4 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,500
2-5 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
3-6 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
4-7 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
5-8 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
6-9 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
7-10 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
8-11 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
9-12 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
10-13 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
11-14 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
12-15 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
13-16 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
14-17 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
15-18 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
16-19 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
17-20มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
18-21 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
19-22 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
20-23 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
21-24 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
22-25 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
23-26 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
24-27 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
25-28 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
26-29 มกราคม 2562 12,999 12,999 3,500
27-30 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
28-31 มกราคม 2562 11,999 11,999 3,500
29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 3,500
1-4 กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 3,500
2-5 กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 5,000
3-6 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 5,000
4-7 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 5,000
5-8 กุมภาพันธ์  2562 15,999 15,999 5,000
6-9 กุมภาพันธ์  2562 15,999 15,999 5,000
7-10 กุมภาพันธ์  2562 15,999 15,999 5,000
8-11 กุมภาพันธ์  2562 15,999 15,999 5,000
9-12 กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 3,500
10-13 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
11-14 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
12-15 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
13-16 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
14-17กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 3,500
15-18 กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 3,500
16-19 กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 3,500
17-20 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
18-21 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
19-22 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
20-23 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
21-24 กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 3,500
22-25 กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 3,500
23-26 กุมภาพันธ์  2562 12,999 12,999 3,500
24-27 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
25-28 กุมภาพันธ์  2562 11,999 11,999 3,500
26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 11,999 11,999 3,500
27กุมภาพันธ์– 2 มีนาคม 2562  2562 11,999 11,999 3,500
28กุมภาพันธ์– 3 มีนาคม 2562  2562 12,999 12,999 3,500
1-4 มีนาคม  2562 12,999 12,999 3,500
2-5 มีนาคม  2562 12,999 12,999 3,500
3-6 มีนาคม  2562 11,999 11,999 3,500
4-7 มีนาคม  2562 11,999 11,999 3,500
5-8 มีนาคม 2562 11,999 11,999 3,500
6-9 มีนาคม 2562 11,999 11,999 3,500
7-10 มีนาคม  2562 12,999 12,999 3,500
8-11 มีนาคม  2562 12,999 12,999 3,500
9-12 มีนาคม 2562 12,999 12,999 3,500
10-13 มีนาคม 2562 11,999 11,999 3,500
11-14 มีนาคม  2562 11,999 11,999 3,500
12-15 มีนาคม  2562 11,999 11,999 3,500
13-16 มีนาคม 2562 11,999 11,999 3,500
14-17 มีนาคม 2562 12,999 12,999 3,500
15-18 มีนาคม  2562 12,999 12,999 3,500
16-19 มีนาคม  2562 12,999 12,999 3,500
17-20 มีนาคม 2562 11,999 11,999 3,500
18-21 มีนาคม 2562 11,999 11,999 3,500
19-22 มีนาคม  2562 11,999 11,999 3,500
20-23 มีนาคม  2562 11,999 11,999 3,500
21-24 มีนาคม 2562 12,999 12,999 3,500
22-25 มีนาคม 2562 12,999 12,999 3,500
23-26มีนาคม  2562 12,999 12,999 3,500
24-27 มีนาคม  2562 11,999 11,999 3,500
25-28 มีนาคม 2562 11,999 11,999 3,500
26-29 มีนาคม 2562 11,999 11,999 3,500
27-30 มีนาคม  2562 11,999 11,999 3,500
28-31 มีนาคม  2562 12,999 12,999 3,500
29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 12,999 12,999 3,500
30 มีนาคม – 2 เมษายน  2562 12,999 12,999 3,500
31 มีนาคม – 3 เมษายน  2562 11,999 11,999 3,500

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมการเดินทางทัวร์เวียดนาม

07.50 น.        สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
 
10.50 น.        ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960
 
12.30 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
 
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1)
 
                             ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจำชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม
 
นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสำริดขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด
         
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
                  
                   นำท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ำที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก
เย็น                  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ (2)
ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะได้สวม ชุดประจำราชวงศ์เวียงนาม โดยจะมีการจับฉลากว่าท่านไหนจะได้สวมชุดเป็นใครในราชวศ์ และนั่งรับประทานอาหารประจำที่ของตำแหน่งนั้น
ที่พัก                โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 
          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆ รวมถึงกำแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คำว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตำหนักชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานสำหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาด หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วย  คูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย ซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
 
 
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Seafood (4)
 
 
นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา           
           
อิสระให้ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย
                       
          จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์
 
ค่ำ                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์ (5)      
ที่พัก                โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
                  
                   หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี
 
กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7)
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี
 
                                                นำท่านเที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคล
                  
                   เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย
                  
                   ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นำท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
 
ค่ำ                                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูกุ้ง Lobster (8)   
ที่พัก                โรงแรม Dylan Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
                  
                        นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 
กลางวัน           บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม (10)
                        จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 
13.15 น.        เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961      
14.55 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

เงื่อนไขทัวร์เวียดนาม

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 200 บาท/ท่าน/วัน, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์เวียดนาม **
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์เวียดนาม