เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
เข้าชม:
534
รหัสทัวร์:
HT-VN01
สายการบิน:
Air Asia
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม HAPPY VIETNAM ดานัง งานดี | 3D2N
ราคาเริ่มต้น 7,999.-

ทัวร์เวียดนามหมู่บ้านแกะสลักหิน – ฮอยอัน - พายเรือกระด้ง - บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซีพาร์ค - วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน – ฮอยอัน - พายเรือกระด้ง
วันที่ 2  บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซีพาร์ค
วันที่ 3  วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ
เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ
วันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 7,999 7,999 2,500 5,999
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 2,500 8,999
วันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 2,500 8,999
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 13,999 13,999 2,500 9,999
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 13,999 13,999 2,500 9,999
วันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 14,999 14,999 2,500 10,999
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 8,999 8,999 2,500 6,999
วันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 7,999 7,999 2,500 6,999
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 8,999 8,999 2,500 6,999
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 7,999 7,999 2,500 6,999
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 8,999 8,999 2,500 6,999
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 2,500 7,999
วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 2,500 10,999
วันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 2,500 10,999
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 2,500 9,999
วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 2,500 9,999
วันที่ 9-11 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 8,999
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 2,500 10,999
วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 2,500 11,999
วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 2,500 11,999
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2561 16,999 16,999 2,500 14,999
วันที่ 29-31 ธันวาคม 2561 17,999 17,999 2,500 14,999
วันที่ 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2562 18,999 18,999 2,500 14,999
วันที่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2562 18,999 18,999 2,500 14,999
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 4,000 บาท

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมการเดินทางทัวร์เวียดนาม

06.30  น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.50 น.           เหินฟ้าสู่เมืองดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD636 (ไม่รวมบริการอาหารบนเครื่อง)
                        ใช้เวลาบินประมาณ 01.30 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย
11.30 น.           เดินทางถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว บริการมื้อกลางวันบนรถ ต้อนรับทุกท่านด้วยเมนูขนมปังเวียดนาม (มื้อที่ 1) ผ่านชม เมืองดานัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ด้วยความที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาและชายฝั่งทะเล ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส จึงทำให้เมืองดานังมีอาคารบ้านเรือนและลักษณะการจัดผังเมืองคล้ายกับเมืองในฝรั่งเศส พาทุกท่านเดินทางเลียบชายหาดดานังสู่หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เกือบทุกครอบครัวในหมู่บ้านนี้ทำอาชีพแกะสลักหินอ่อน โดยนำมาจากภูเขาลูกเล็กๆ ในละแวกนั้น เพื่ออผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว อาทิ รูปปั้นทพเจ้าต่างๆ แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ หรือแม่กระทั่งเครื่องประดับชั้นเล็กๆ ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก จากนั้นเดินทางต่อสู่ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ ด้วยเสน่ห์ของตึกเก่าสีเหลืองสวยงามสไตล์โคโลเนียล ที่ยังอนุรักษ์เอาไว้ให้คงเอกลักษณ์ดังเช่นอดีต ชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมือง ชมย่านการค้าของชาวจีน ศาลเจ้าโบราณ สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และชมบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม พร้อมถ่ายภาพเก๋ๆชิคๆ
                        **เนื่องจากเมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด **
                        จากนั้นนำทุกท่านพายเรือกระด้งที่หมู่บ้านก๋ำทาน ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ประเทศเวียดนามนี้เลย ลักษณะของเรือเป็นไม้ไผ่สานครึ่งวงกลมคล้ายฝาชี ใช้น้ำมันสนเคลือบเพื่อกันน้ำเข้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 2 เมตร ชาวเวียดนามที่มีบ้านอยู่ริมน้ำนิยมใช้สัญจรเพื่อร่นระยะเวลาของการเดินทาง
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก    Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรือเทียบเท่า
คำแนะนำเพิ่มเติม
เนื่องจากดานังเป้นเมืองติดทะเล ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารทะเลราคาไม่แพง และ ร้านค้ายามค่ำคืนปิดดึก เหมาะสำหรับท่านที่นอนดึก เที่ยวกลางคืนอย่างมาก
ลองดูร้านแนะนำตามลิ้งค์นี้
https://goo.gl/hu2Ctj
เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
                        พาคณะออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งความสนุกกลิ่นอายฝรั่งเศสบนบาน่าฮิลล์ ตั้งอยู่ในเขต Hoa Ninh เมือง Hoa Vang จังหวัดดานัง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังไปประมาณ 38 กิโลเมตร  นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสายยาวกว่า 5000 เมตร ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าเส้นเดียวที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศปุยเมฆหมอก ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สภาพพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในภาคกลางของเวียดนามเพราะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของน้ำตก (Toc Tien) และลำธาร (Suoi no) จากนั้นแวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเวียดนามที่ Golden Bridge สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยสะพานลอยฟ้าสีเหลืองทองริมหน้าผาสูง รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผ่านสองมือขนาดใหญ่ คล้ายรูปปั้นมือยักษ์ยกชูสะพานไว้ สามารถมองเห็นบรรยากาศรายรอบและวิวสวย ๆ เบื้องล่างได้
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 4)
บ่าย                  นำท่านเข้าแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกบนยอดเขาที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นมากมาย ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก    นวนิยายที่มีชื่อเสียงของนักเขียนชาวฝรั่งเศส นามว่า Jules Verne ท่านจะเสมือนได้เดินเข้าสู่ป่าในเทพนิยาย ผ่านสวนไดโนเสาร์ ได้พิชิตหอคอยสูงกว่า 29 เมตร พร้อมด้วยภาพยนตร์ระบบ 3D, 4D และ 5D สุดทันสมัย นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลาง ร้านค้าร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สวนดอกไม้หลากหลายสไตล์ และวัดที่งดงามตามศิลปะของแต่ละนิยาย รอให้ท่านได้แวะเข้าไปชมและถ่ายรูปสุดประทับใจอีกด้วย สมควรแก่เวลา คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
ที่พัก                Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
                        นำท่านไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังวัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมือง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ เป็นรูปปั้นปูนขาวยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เชื่อกันว่าเสียงระฆังจากวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นจะช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบและสร้างขวัญกำลังใจได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงขึ้นชื่อมากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และเรื่องขอลูกด้วย ใครกำลังสร้างครอบครัวควรมากราบไหว้เพื่อความมงคลอย่างยิ่ง จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งส่งท้ายโปรแกรมทัวร์ เลือกซื้อของฝากราคาถูกหลากหลายชนิดที่ ตลาดห่าน ถนนคนเดินขึ้นชื่อของเมืองดานังก่อนเดินทางกลับ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของที่ระลึกพื้นเมือง สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย นำคณะเดินทางสู่สนามบินดานัง เช็คอินรับบอร์ดดิ้งพาส
เที่ยง                อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
17.30 น.           เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD639 (ไม่รวมบริการอาหารบนเครื่อง)
19.15 น.           เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

เงื่อนไขทัวร์เวียดนาม

ราคาทัวร์รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                                  2.   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  1. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                                   4.   ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
  1. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                                 6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
  1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.      8.   หัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตามรายการ
  1. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคาทัวร์ไม่รวม
1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
  1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
  2. ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)
  3. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระในวันเช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง)
  4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาชำระเต็มจำนวน
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าตั๋วโดยสารเพิ่มด้วยตนเองจากค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อกำหนดของทางบริษัทและสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วันขึ้นไป (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  46-60 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมดของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว
เนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการจัดเตรียมนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสำหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
4. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามช่องทางของบริษัทได้
  1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์เวียดนาม **
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์เวียดนาม